Η Ελληνοτουρκική κρίση

Μια Ελληνοτουρκική κρίση είναι πιθανή στις αρχές του 2020, σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας στη Μεσόγειο.

Η πλανητική σύνοδος του 2020

Η μεγάλη σύνοδος του 2020 δείχνει κυριαρχία του status-quo και την ανασύνταξη των πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων που ελέγχουν τον κόσμο. Μέχρι το 2023, όταν Κρόνος και Πλούτωνας αρχίσουν να μετακινούνται στον Υδροχόο προκαλώντας ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, το σύστημα εμφανίζεται αποφασισμένο και ικανό να διατηρήσει τα κεκτημένα με κάθε τρόπο.

Turkey and the grand conjunction in 2020

In the Middle East, the status quo established after WW I and completed soon after 1950, will change in the next decade. The year 2020, marked by the grand planetary conjunction, which will affect all countries around Syria, is indicative of a major crisis in the region. In this transformation, Turkey will play a decisive role.