Κυκλικός δείκτης

Αστρολογικό διάγραμμα

Στη δεκαετία του 1940, ο Γάλλος αστρολόγος H.J. Gouchon καθιέρωσε ένα γράφημα υπολογίζοντας τον συνολικό γωνιακό διαχωρισμό μεταξύ καθενός από τα ζεύγη των πέντε εξωτερικών πλανητών. Η προκύπτουσα καμπύλη έδειξε μια εντυπωσιακή αντιστοιχία με τις διεθνείς αναταραχές, ειδικά τους πολέμους. Οι περισσότεροι πόλεμοι τείνουν να ξεκινούν μετά την κάθοδο από μια κορυφή του δείκτη. Ο Andre Barbault υιοθέτησε αυτό το διάγραμμα και το ονόμασε τον κυκλικό δείκτη, επισημαίνοντας ότι μια περίοδος πολλαπλών συνόδων των εξωτερικών πλανητών είναι πιθανό να προκαλέσει κρίσεις.
Στο γράφημα αυτό ο C. Ganeau υπολόγισε τη διαφορά μεταξύ των συνολικών μοιρών των αναπτυσσόμενων κύκλων σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό μοιρών των πτυσσόμενων κύκλων. Με βάση τους απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς, πρότεινε ένα νόμο των ρυθμών του χρόνου: “Η σταθερότητα ή η αστάθεια του κόσμου σχετίζεται με τη διαφορά του αθροίσματος όλων των κύκλων ανάπτυξης των πέντε εξωτερικών πλανητών και του αθροίσματος των κύκλων σύμπτυξης. Όσο η προκύπτουσα τιμή είναι θετική, ο κόσμος θα βιώνει σχετική σταθερότητα και μια περίοδο εξέλιξης, όταν η προκύπτουσα τιμή είναι αρνητική, ο κόσμος θα εισέρχεται σε μια περίοδο κρίσης.”

Οι εξωτερικοί πλανήτες

Ο ρόλος των τριών πλανητών που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα είναι λιγότερο προβλέψιμος. Αυτές οι λιγότερο προσδιορισμένες λειτουργίες τους βασίζονται στο γεγονός ότι η αστρολογία είναι μια εμπειρική κατασκευή που βασίζεται σε συσσώρευση παρατηρήσεων για χιλιάδες χρόνια αλλά με τους τρεις εξωτερικούς πλανήτες (Ουρανό, Ποσειδώνα και Πλούτωνα) υπήρξε πολύ λιγότερος χρόνος για παρατηρήσεις. Οι πλανήτες αυτοί φαίνεται ότι έχουν αντίκτυπο κυρίως στη συλλογικό υποσυνείδητο και σχετίζονται με πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Έτσι, ο κυκλικός δείκτης εμφανίζεται σαν ένα χρήσιμο εργαλείο, συμπληρωματικό των παραδοσιακών μεθόδων της πολιτικής αστρολογίας.

Η σύγχρονη εποχή

Παρακάτω υπάρχει το γράφημα για τα έτη 1900-2050 που απεικονίζει τις σχέσεις μεταξύ Δία, Κρόνου, Ουρανού, Ποσειδώνα και Πλούτωνα. Με μπλε χρώμα είναι η καμπύλη Gouchon-Barbault, με κόκκινο του Ganeau. Αν και η τελευταία είναι πιο επεξηγηματική, επειδή περιέχει αρνητικές τιμές, η πρώτη συμπίπτει περισσότερο με ιστορικά γεγονότα.

cyclical_index

Εξετάζοντας το δείκτη βλέπουμε ότι τα δύο πρώτα μεγάλα χαμηλά συμπίπτουν με τον πρώτο και και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι πόλεμοι της Κορέας και της Ινδοκίνας ξεκίνησαν καθώς ο δείκτης άρχισε να βυθίζεται το 1950. Το γράφημα υποχωρεί ξανά με τον πόλεμο του Βιετνάμ, κινείται ανοδικά μετά το τέλος αυτού του πολέμου και το 1976 ξεκινά μια πτώση μέχρι το 1984. Αυτή η περίοδος περιλαμβάνει την εισβολή της Κίνας στο Βιετνάμ, των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν και τους πολέμους στο Ιράν, το Ιράκ και το Λίβανο.
Παρόλα αυτά, τα γεγονότα εκείνα δεν ήταν τόσο σημαντικά όσο η αποσύνθεση της κατευθυνόμενης οικονομίας στο Ανατολικό Μπλοκ, η οποία ξεκίνησε την ίδια περίοδο επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ανέλαβε καθήκοντα το 1985 και τότε εμφανίζεται μια ανοδική τάση, καθώς ορισμένες πολιτικές μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν τότε στην ΕΣΣΔ. Με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ το 1990, ο δείκτης κατέρχεται μέχρι το 1995, όταν ολοκληρώθηκε η διάλυση της Σοβιετικής Ρωσίας. Η κάμψη της γραμμής το 2003 δείχνει την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής κρίσης μέχρι την πλήρη έκφρασή της το 2010. Στη συνέχεια, μετά από μια σύντομη ανοδική γραμμή για τα έτη 2011-2013, το 2014 ο δείκτης πέφτει μέχρι το 2024.

Το πιο πάνω γράφημα απεικονίζει την τρέχουσα δεκαετία, με τα γνωστά κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα:
1. Τον υπερπληθυσμό σε πολλά μέρη του κόσμου, σε συνδυασμό με την έλλειψη ζωτικών πόρων, και την επακόλουθη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών.
2. Ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που προκαλούν ξηρασία ή πλημμύρες, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη γεωργία.
3. Το μεταναστευτικό κύμα που προκαλείται από πολέμους και εσωτερικές ταραχές σε πολλές χώρες.
4. Τη Μέση Ανατολή σαν χώρο διεθνούς διαμάχης για ενεργειακούς πόρους.
5. Μια οικονομική κρίση που επιτείνεται από την πανδημία του COVID-19.

Επίλογος

Οι διάφορες θεωρίες ολοκληρωτικής καταστροφής που εμφανίστηκαν στο παρελθόν διαψεύσθηκαν σύντομα από την ιστορία. Η ανοδική πορεία του κυκλικού δείκτη από το 2024 φανερώνει ότι από τότε και για μία πενταετία περίπου τα χρόνια θα είναι καλύτερα.

Cyclic index Το άρθρο στα Αγγλικά

© astrolocality.wordpress.com, 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.