Ερμηνεία του ωροσκοπίου

Το γενέθλιο ωροσκόπιο

Είναι δυνατό να γίνουν αναφορές στο χαρακτήρα και το μέλλον ενός ανθρώπου μόνο με βάση το ζώδιο του. Τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούν οι αστρολόγοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης για εμπορικούς λόγους. Το ζώδιο στο οποίο βρίσκονταν ο Ήλιος την ημέρα της γέννησης θεωρείται σαν πρώτος οίκος του ωροσκοπίου, το επόμενο δεύτερος κ.ο.κ. Προκειμένου όμως να εξατομικευθεί η περιγραφή και η πρόβλεψη, είναι απαραίτητη η χρήση του προσωπικού ωροσκοπίου. Αυτό, λόγω των ιδιαίτερων χρονικών και τοπικών συντεταγμένων του, δεν μοιάζει με κανένα άλλο παρά μόνο στη σπάνια περίπτωση της ταυτόχρονης και στο ίδιο μέρος γέννησης δύο ανθρώπων. Στο προσωπικό ωροσκόπιο μπορεί να γίνει, με διάφορες τεχνικές, εύρεση ή διόρθωση της ώρας γέννησης. Σε κάθε περίπτωση, μια απόκλιση δέκα-είκοσι λεπτών από την ακριβή ώρα θεωρείται αποδεκτή και δίνει αποτελέσματα πιο ουσιαστικά από το ασαφές και ευκαιριακό σύστημα της φυσικής σειράς.
Αν η ώρα γέννησης δεν μπορεί να βρεθεί, ούτε από τους γονείς ούτε από ληξιαρχική πράξη ή άλλη πηγή, έχει καθιερωθεί η χρήση της 12 μεσημβρινής ώρας. Αυτό όμως στα ατομικά ωροσκόπια δεν είναι σωστό. Ο Alan Leo, βασιζόμενος στην εμπειρία του, γράφει ότι η ώρα που ανατέλλει ο Ήλιος έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που χρωματίζει όλη τη μέρα. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται η ώρα της ανατολής που μπορεί να βρεθεί σε κάποιο ημερολόγιο. Με τον τρόπο αυτό Ήλιος και Ωροσκόπος συμπίπτουν και ο σχηματισμός των οίκων που προκύπτει είναι πιο κοντά στο σύστημα της φυσικής σειράς. Υπάρχουν πολλά συστήματα σχηματισμού των οίκων. Πιο διαδεδομένα σήμερα είναι τα συστήματα των ίσων οίκων, του Placidus και του Koch. Προσωπικά συνιστώ το τελευταίο. Το γενέθλιο ωροσκόπιο είναι σήμερα εύκολο να αποκτηθεί είτε από το διαδίκτυο είτε από κάποιο αστρολογικό πρόγραμμα.

Τρόποι ερμηνείας

Υπάρχουν πολλά ερμηνευτικά στοιχεία σε ένα ωροσκόπιο αλλά ένας έλεγχος του αριθμού των ευαίσθητων σημείων του είναι απαραίτητος. Εάν ένας αστρολόγος πάρει το σύνολο των όψεων που τυπικά χρησιμοποιούνται και τις εφαρμόσει στους δέκα πλανήτες και στις δύο γωνίες ενός ωροσκοπίου, θα έχει ένα σύνολο ευαίσθητων σημείων πάνω από 100. Ακόμη, οι αστρολόγοι χρησιμοποιούν τακτικά τα μεσοδιαστήματα των πλανητικών θέσεων στους υπολογισμούς τους, αν συναντήσουν ένα κενό στην εξήγηση των πραγμάτων με τις συμβατικές μεθόδους. Υπάρχουν δεκάδες μεσοδιαστήματα και αν κάποιος χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, κάποιο μισό τετράγωνο προς ένα μεσοδιάστημα, πολλαπλασιάζει το μεσοδιάστημα με το σύστημα των 8 σημείων των όψεων, προσθέτοντας έτσι πάνω από 500 επιπλέον στοιχεία σε μία αστρολογική ερμηνεία.
Υπάρχουν επίσης οι αστεροειδείς, οι απλανείς, οι κομήτες οι αραβικοί κλήροι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το να καταστρώνει κάποιος χάρτες μετά το γεγονός μπορεί να είναι παραπλανητικό. Προκειμένου να αποφύγουν τις παρεκκλίσεις, οι αστρολόγοι πρέπει να αποδεχθούν τους ίδιους περιορισμούς τους οποίους θα επέβαλαν εάν έκαναν μία πραγματική πρόβλεψη για το μέλλον. Τότε μόνο θα καταφέρουν να ωφεληθούν από αυτή την πρακτική. Δεν υπάρχει ζήτημα για το ότι οι αναδρομικές ερμηνείες είναι σημαντικές γιατί είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι αστρολόγοι μπορούν να μάθουν πώς λειτούργησαν οι πλανητικές δυνάμεις σε μία  δεδομένη περίπτωση. Χωρίς αυτή τη γνώση οι εφαρμοστές της αστρολογίας θα έπρεπε να καταφύγουν σε μία ποικιλία υποθέσεων αλλά μόνο η μετά το γεγονός ανάλυση μπορεί να θεμελιώσει εάν αυτές οι υποθέσεις ήταν ισχυρές ή όχι. Αυτή η πρακτική δίνει επίσης στους αστρολόγους την προοπτική να αξιολογήσουν διαφορετικές διαδικασίες και να αποφασίσουν ποια από αυτές αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως, ποτέ δεν ακολουθούν ένα σύστημα το οποίο αποδίδει 100%.

Μέθοδοι πρόβλεψης

Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει λόγος να περιορίζεται κάποιος μόνο σε ένα σύστημα πρόβλεψης. Μερικοί εφαρμοστές της αστρολογίας χρησιμοποιούν τις διελεύσεις και τις δευτερεύουσες προόδους άλλοι χρησιμοποιούν τα ηλιακά τόξα και τις κύριες κατευθύνσεις. Ακόμη, αντίστροφες δευτερεύουσες πρόοδοι και προ-γενέθλιες διελεύσεις είναι συμπληρωματικά των παραπάνω διαδικασιών. Είναι εμφανές ότι, χωρίς να αποκλείονται αμοιβαία, τουλάχιστον μερικές από τις μεθόδους αυτές είναι συμπληρωματικές, με τη μία περιέχει αυτό που λείπει από την άλλη. Η επιθυμία για κυριολεξία είναι κατανοητή καθώς μειώνει την ποσότητα εργασίας αλλά η ανθρώπινη ζωή από μόνη της είναι πολυπρόσωπη. Εξαρτάται από τον αστρολόγο να ταιριάξει με επιδεξιότητα στους ερμηνευτικούς παράγοντες και να διαλέξει πόσο μακριά θέλει να πάει στις λεπτομέρειες όσον αφορά στην πρόβλεψη. Σε κάθε περίπτωση όταν κάποιος αντλεί σχετιζόμενες πληροφορίες από ανόμοιες τεχνικές είναι ένα πλεονέκτημα. Μία αστρολογική ένδειξη που επαναλαμβάνεται προκαλεί την προσοχή για την σημασία της, ακριβώς όπως σε ένα γενέθλιο ωροσκόπιο ένα εξέχον χαρακτηριστικό υποδεικνύεται από περισσότερες από μία όψεις η θέσεις πλανητών.

Οι διελεύσεις

Η σημαντικότερη μέθοδος πρόβλεψης είναι οι διελεύσεις. Η έννοια αναφέρεται στις ημερήσιες, μηνιαίες ή ετήσιες κινήσεις των πλανητών και την επίδρασή τους. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν οι θέσεις των πλανητών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι θέσεις αυτές είναι αποτυπωμένες στις αστρολογικές εφημερίδες, που κυκλοφορούν είτε σε έντυπη μορφή (οι πιο πλήρεις είναι αυτές του Michelsen) είτε σε ηλεκτρονική (υπάρχουν στο Astrodienst). Οι εφημερίδες είναι ενσωματωμένες και στα αστρολογικά προγράμματα. Οι διελεύσεις των πλανητών μέσα από κάθε ζώδιο διαρκούν:
Ήλιος : 1 μήνα
Σελήνη : ~2 μέρες
Ερμής : ~1 μήνα
Αφροδίτη: ~1 μήνα
Άρης : ~2 μήνες
Δίας : 1 χρόνο
Κρόνος : 2,5 χρόνια
Ουρανός : 7 χρόνια
Ποσειδών: 14 χρόνια
Πλούτων : 12~31 χρόνια
Χείρων : 2~8 χρόνια
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάδρομη κίνηση, για τους Ερμή, Αφροδίτη και Άρη η διέλευση μπορεί να διαρκέσει αρκετά περισσότερο.

Κανόνες ερμηνείας των διελεύσεων

1. Η ερμηνεία τους είναι ουσιαστικά όμοια με αυτή του γενέθλιου ωροσκοπίου με τη μόνη διαφορά ότι οι διελεύσεις δηλώνουν παροδικές επιδράσεις καθορισμένης διάρκειας. Τα πιο σημαντικά κριτήρια είναι οι όψεις που σχηματίζει ο διερχόμενος πλανήτης και ο οίκος μέσα από τον οποίο περνάει.
2. Οι διελεύσεις, πρόοδοι και άλλες τεχνικές προβολής του ωροσκοπίου φέρνουν στο φως ότι εκφράζεται στο γενέθλιο. Αν κάτι δεν υπάρχει ήδη σε αυτό, θα εμφανισθεί στο μέλλον πιο δύσκολα και αδύναμα.
3. Το όριο επίδρασης των όψεων που σχηματίζουν οι διερχόμενοι πλανήτες με τους γενέθλιους είναι:
α. Για τους Ήλιο, Σελήνη, Αφροδίτη, Ερμή και Δία, μια μοίρα πριν και μια μετά την ακριβή όψη.
β. Για τους Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα και Πλούτωνα, δύο μοίρες πριν και δύο μετά. Η επίδραση του Άρη μπορεί να είναι μέχρι και τρεις μοίρες.
4. Πρέπει να δίνεται έμφαση στις κινήσεις των πιο απομακρυσμένων πλανητών, από το Κρόνο μέχρι τον Πλούτωνα, οι οποίοι καθορίζουν μεγάλες περιόδους της ζωής του ατόμου.
5. Οι διελεύσεις της Σελήνης, ενώ διαρκούν μόνο ώρες, χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα μας και αυτό δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Η ζωή, ακόμη και του πιο ανήσυχου ανθρώπου, είναι ένα άθροισμα από καθημερινότητες και τα σημαντικά γεγονότα είναι σπάνια.
6. Όταν οι πλανήτες περνούν από τις γωνίες του ωροσκοπίου (Ωροσκόπο, Μεσουράνημα, Δύση και IC) έχουν πιο έντονη επίδραση.
7. Οι πλανήτες λειτουργούν πιο αποτελεσματικά (θετικά ή αρνητικά) όταν βρίσκουν κάποιον γενέθλιο πλανήτη μέσα στον οίκο από τον οποίο διέρχονται.
8. Κοιτάμε πάντα την επίδραση της διέλευσης και στον αντιδιαμετρικό οίκο, π.χ. Κρόνος διερχόμενος από τον δεύτερο οίκο σημαίνει προσωπικές οικονομικές δυσκολίες. Αυτό συνεπάγεται αυτόματα και μείωση της δυνατότητας μας να μοιραστούμε χρήματα με το σύντροφο, το συνεργάτη, το συνέταιρο (VIII οίκος).

Σε απλοποιημένη εφαρμογή της αστρολογίας, η γνώση του γενέθλιου ωροσκοπίου και η εξέταση των διελεύσεων είναι αρκετές για καλύτερο συντονισμό της ζωής μας με τις πλανητικές επιδράσεις.

© astrolocality.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.