Συναστρία

Είναι ο κλάδος της αστρολογίας που εξετάζει τις σχέσεις δύο ανθρώπων συγκρίνοντας τα προσωπικά τους ωροσκόπια. Η μέθοδος αναφέρεται σε οποιαδήποτε σχέση (γονική, αδελφική, φιλική, συνεταιρική κλπ) επειδή όμως οι αισθηματικές σχέσεις συνήθως μας απασχολούν περισσότερο, έχει επικρατήσει να ασχολείται η συναστρία κυρίως με αυτές και σ’ αυτές αναφέρονται οι πιο κάτω γραμμές.

Τα στάδια της μεθόδου

Ι. Εξετάζονται τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου που ενδιαφέρουν περισσότερο στην συναστρία, όπως το αν μπορεί να αφιερωθεί ή προτιμάει τις αλλαγές στις σχέσεις του, αν είναι κτητικό ή εξουσιαστικό, αν είναι εύκολος ή δύσκολος άνθρωπος.
ΙΙ. Γίνεται αναφορά στις αμοιβαίες πλανητικές όψεις ανάμεσα στα γενέθλια ωροσκόπια, οι οποίες δείχνουν σε ποιούς τομείς θα υπάρξει αρμονία.
ΙΙΙ. Εξετάζεται το σύνθετο ωροσκόπιο. Αυτό σχηματίζεται με τον συνδυασμό των δύο γενέθλιων ωροσκοπίων και φανερώνει την πορεία της σχέσης μέσα στο χρόνο.>
Οι θέσεις και γωνίες των πλανητών, εκτός της Σελήνης, μπορούν να προσδιοριστούν μόνο με την ημερομηνία γέννησης των δύο ατόμων. Για τη εφαρμογή όλων των παραπάνω όμως πρέπει να είναι γνωστός ο τόπος και η ώρα γέννησης. Αυτά δίνουν τον ατομικό γενέθλιο χάρτη με Ωροσκόπο, Δύση, Μεσουράνημα και Υπόγειο και τις θέσεις των οίκων. Οι άξονες είναι σημαντικά σημεία στο χάρτη που επηρεάζουν την προσωπικότητα και τις σχέσεις.

Τα ατομικά χαρακτηριστικά

α.  Στη συναστρία εξετάζονται πρώτα χωριστά τα ατομικά ωροσκόπια. Οι γωνίες Ήλιου-Σελήνης και Άρη-Αφροδίτης φανερώνουν την ικανότητα του ανθρώπου να λειτουργεί μέσα στις σχέσεις του. Ειδικότερα οι όψεις Ήλιου-Σελήνης δείχνουν αν το άτομο σχετίζεται καλά με το δικό του και το αντίθετο φύλο. Επειδή οι όψεις αυτές σηματοδοτούν την αρχική σχέση του ανθρώπου με τους γονείς του, τον πατέρα (Ήλιος) ή τη μητέρα (Σελήνη), η συναισθηματική επάρκεια ή τα απωθημένα που προέρχονται από τους γονείς μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του ατόμου στην ώριμη ηλικία. Ακόμη, αν είστε εύκολος άνθρωπος και συνδεθείτε με κάποιο ή κάποια που έχει Άρη σε τετράγωνο με Πλούτωνα ή Ουρανό, θα αντιμετωπίσετε συχνούς θυμούς και ξεσπάσματα. Αφροδίτη ή Σελήνη που προσβάλλονται από Κρόνο ή Πλούτωνα είναι ένδειξη προσώπου εξουσιαστικού, καχύποπτου και ζηλότυπου. Τα άτομα αυτά κρύβουν τα αισθήματά τους και δεν είναι εύκολο για κάποιον/κάποια πιο εξωστρεφή να αισθανθεί άνετα μαζί τους. Αν η Αφροδίτη ή η Σελήνη βρίσκονται στον 8ο ή 12ο οίκο, δείχνουν άνθρωπο που κατακρατεί τα αισθήματά του. Το αν τα άτομα αυτά θα είναι υπερβολικά κτητικά, εξουσιαστικά ή ζηλότυπα στη σχέση τους εξαρτάται από τις όψεις που κάνουν στη συναστρία οι γενέθλιοι πλανήτες τους με τους πλανήτες του άλλου προσώπου. Άλλες δύσκολες ατομικές όψεις είναι: Άρη-Σελήνης, Άρη-Ήλιου και δυσαρμονικές όψεις Άρη ή Πλούτωνα με τους άξονες του ωροσκοπίου. Φυσικά μπορεί να συνυπάρχουν και ευμενείς όψεις Δία-Αφροδίτης που μαλακώνουν το χαρακτήρα.

β.  Μετά κοιτάξτε στο κάθε ωροσκόπιο χωριστά για το αν υπάρχουν πλανητικές όψεις που δείχνουν την ύπαρξη ερωτισμού στο άτομο. Οι όψεις αυτές είναι: Αφροδίτης-Άρη, Αφροδίτης-Πλούτωνα και Άρη-Πλούτωνα. Αν ο ένας έχει αυτές τις όψεις αλλά ο άλλος όχι, αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί να κάνει αυτόν που τις έχει να στραφεί αλλού.

γ.  Για να εκτιμήσετε την ικανότητα του ανθρώπου να είναι πιστός, κοιτάξτε τις αρμονικές όψεις στο ωροσκόπιo του ανάμεσα σε Αφροδίτη και Δία. Το αν το άτομο έχει την ικανότητα να αφιερωθεί στο σύντροφό του φαίνεται επίσης από αρμονικές όψεις Ήλιου, Σελήνης ή Αφροδίτης με τον Κρόνο. Ακόμη, αν ο τελευταίος βρίσκεται στον έβδομο γενέθλιο οίκο, φανερώνει επιθυμία του ατόμου για ασφάλεια και σταθερότητα στις σχέσεις του. Τα άτομα που έχουν επιθυμία για αλλαγές έχουν συνήθως δυσαρμονικές όψεις Αφροδίτης, Σελήνης ή Χείρωνα με τον Ουρανό ή το Δία. Αν επιθυμείτε πολύ την σταθερότητα και τη σιγουριά στη σχέση, προσέξτε τα άτομα που έχουν κάποιον από τους προσωπικούς πλανήτες (Ήλιο, Σελήνη, Αφροδίτη, Χείρωνα ή Ερμή) σε όψη με τον Ουρανό. Αυτές αυξάνουν την τάση του ατόμου για περιπέτειες. Όταν ο διερχόμενος ή προοδευμένος Ουρανός σχηματίζει όψη με κάποιον από τους παραπάνω, ιδιαίτερα αν επαναλαμβάνει τη γενέθλια όψη, μπορεί να σηματοδοτεί μια περίοδο όπου τα άτομα αυτά είναι πιο πρόθυμα για χωρισμό. Οι γενέθλιες όψεις που σχετίζονται με τον Ποσειδώνα μπορούν να αποκαλύψουν ένα άτομο ρομαντικό, ονειροπόλο και δημιουργικό, ιδιαίτερα αν ο πλανήτης σχηματίζει αρμονική γωνία με κάποιον από τους Ήλιο, Ερμή, Αφροδίτη, Σελήνη. Αλλά οι δύσκολες γωνίες αυτών των πλανητών δείχνουν αυταπάτες, εξαπάτηση και αστάθεια χαρακτήρα.

δ.  Αν εξετάσουμε το 7ο σπίτι (οίκο του γάμου, του συντρόφου, των συνέταιρων και στενών φίλων) μπορούμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα για αρμονία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Κακοποιοί πλανήτες μέσα σε αυτό – Άρης, Πλούτωνας, Ουρανός και μερικές φορές ο Κρόνος – που κάνουν δύσκολες όψεις με άλλους, ιδιαίτερα τους προσωπικούς πλανήτες, υποδηλώνουν προβλήματα. Αν υπάρχουν καλές όψεις, είναι ένδειξη ατόμου που επιθυμεί αρμονικές σχέσεις. Γενικά οι πλανήτες μέσα στο 7ο σπίτι δείχνουν τον τύπο του ανθρώπου προς τον οποίο έλκεται το άτομο ή αλλιώς, τα χαρακτηριστικά που προβάλλει στον σύντροφό του. Για παράδειγμα, αν έχετε τον Κρόνο στη θέση αυτή μπορεί να έλκεστε από την ωριμότητα και τη σταθερότητα, πιθανά από άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία. Αν ο Ποσειδώνας βρίσκεται εδώ μπορεί να σας προσελκύουν άτομα ρομαντικά, με καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Ανάλογα ερμηνεύονται και οι θέσεις των υπόλοιπων πλανητών μέσα στον 7ο οίκο. Αν δεν υπάρχουν πλανήτες μέσα στον οίκο, το ζώδιο της ακμής του είναι ενδεικτικό.

© astrolocality.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.