Η αστρολογική ερμηνεία

Μετάφραση του αντίστοιχου άρθρου στα Αγγλικά

Υπάρχουν πολλά ερμηνευτικά στοιχεία σε ένα ωροσκόπιο αλλά ένας έλεγχος του αριθμού των ευαίσθητων σημείων του είναι απαραίτητος. Εάν ένας αστρολόγος πάρει το σύνολο των όψεων που τυπικά χρησιμοποιούνται και τις εφαρμόσει στους δέκα πλανήτες και στις δύο γωνίες ενός ωροσκοπίου, θα έχει ένα σύνολο ευαίσθητων σημείων πάνω από 100. Ακόμη, οι αστρολόγοι χρησιμοποιούν τακτικά τα μεσοδιαστήματα των πλανητικών θέσεων στους υπολογισμούς τους, αν συναντήσουν ένα κενό στην εξήγηση των πραγμάτων με τις συμβατικές μεθόδους. Υπάρχουν δεκάδες μεσοδιαστήματα και αν κάποιος χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, ένα ημι-τετράγωνο προς ένα μεσοδιάστημα, πολλαπλασιάζει το μεσοδιάστημα με το σύστημα των 8 σημείων των όψεων, προσθέτοντας έτσι πάνω από 500 επιπλέον στοιχεία σε μία αστρολογική ερμηνεία.

Όσον αφορά στα μεσοδιαστήματα, υπάρχει περιθώριο για πολλή μελέτη ως προς το πόσο στα αλήθεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία κανονική πρόβλεψη και όχι απλώς για να βολέψουν τα πράγματα μετά το γεγονός. Εάν ένας αστρολόγος κάνει “αναδρομική πρόβλεψη”, όπως είναι η συνηθέστερη περίπτωση στην πλειονότητα των ερμηνειών, πρέπει να περιοριστεί στα βασικά και να χρησιμοποιήσει μόνο ένα μικρό αριθμό μεσοδιαστημάτων προκειμένου να περισώσει την αξιοπιστία του.

Υπάρχουν επίσης οι αστεροειδείς, οι απλανείς, οι κομήτες οι αραβικοί κλήροι κλπ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το να καταστρώνει κάποιος χάρτες μετά το γεγονός μπορεί να είναι παραπλανητικό. Προκειμένου να αποφύγουν τις παρεκκλίσεις, οι αστρολόγοι πρέπει να αποδεχθούν τους ίδιους περιορισμούς τους οποίους θα επέβαλαν εάν έκαναν μία πραγματική πρόβλεψη για το μέλλον. Τότε μόνο θα καταφέρουν να ωφεληθούν από αυτή την πρακτική. Συχνά όμως, πολλή προσπάθεια γίνεται να ερμηνευθούν τα πράγματα ex post facto, με άλλα λόγια, μετά το γεγονός.

Δεν υπάρχει ζήτημα για το ότι οι αναδρομικές ερμηνείες είναι σημαντικές γιατί είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι αστρολόγοι μπορούν να μάθουν πώς λειτούργησαν οι πλανητικές δυνάμεις σε μία  δεδομένη περίπτωση. Χωρίς αυτή τη γνώση οι εφαρμοστές της αστρολογίας θα έπρεπε να καταφύγουν σε μία ποικιλία υποθέσεων αλλά μόνο η μετά το γεγονός ανάλυση μπορεί να θεμελιώσει εάν αυτές οι υποθέσεις ήταν ισχυρές ή όχι. Αυτή η πρακτική δίνει επίσης στους αστρολόγους την προοπτική να αξιολογήσουν διαφορετικές διαδικασίες και να αποφασίσουν ποια από αυτές αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως, ποτέ δεν ακολουθούν ένα σύστημα το οποίο αποδίδει 100%.

Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει λόγος να περιορίζεται κάποιος μόνο σε ένα σύστημα πρόβλεψης. Μερικοί εφαρμοστές της αστρολογίας χρησιμοποιούν τις διελεύσεις και τις δευτερεύουσες προόδους άλλοι χρησιμοποιούν τα ηλιακά τόξα και τις κύριες κατευθύνσεις. Ακόμη, αντίστροφες δευτερεύουσες πρόοδοι και προγενέθλιες διελεύσεις είναι συμπληρωματικά των παραπάνω διαδικασιών. Είναι εμφανές ότι, χωρίς να είναι αμοιβαία αποκλειόμενες, τουλάχιστον μερικές από τις μεθόδους αυτές είναι συμπληρωματικές, με τη μία περιέχει αυτό που λείπει από την άλλη.

Η επιθυμία για κυριολεξία είναι κατανοητή καθώς μειώνει την ποσότητα εργασίας αλλά η ανθρώπινη ζωή από μόνη της είναι πολυπρόσωπη. Εξαρτάται από τον αστρολόγο να ταιριάξει με επιδεξιότητα στους ερμηνευτικούς παράγοντες και να διαλέξει πόσο μακριά θέλει να πάει στις λεπτομέρειες όσον αφορά στην πρόβλεψη. Σε κάθε περίπτωση όταν κάποιος αντλεί σχετιζόμενες πληροφορίες από ανόμοιες τεχνικές είναι ένα πλεονέκτημα. Μία αστρολογική ένδειξη που επαναλαμβάνεται προκαλεί την προσοχή για την σημασία της, ακριβώς όπως σε ένα γενέθλιο ωροσκόπιο ένα εξέχον χαρακτηριστικό υποδεικνύεται από περισσότερες από μία όψεις η θέσεις πλανητών.

© astrolocality.wordpress.com, 2019