Ερμηνεία του ωροσκοπίου

Είναι δυνατό να γίνουν αναφορές στο χαρακτήρα και το μέλλον ενός ανθρώπου μόνο με βάση το ζώδιο του. Τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούν οι αστρολόγοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης για εμπορικούς λόγους. Το ζώδιο στο οποίο βρίσκονταν ο Ήλιος την ημέρα της γέννησης θεωρείται σαν πρώτος οίκος του ωροσκοπίου, το επόμενο δεύτερος κ.ο.κ. Προκειμένου όμως να εξατομικευθεί η περιγραφή και η πρόβλεψη, είναι απαραίτητη η χρήση του προσωπικού ωροσκοπίου. Αυτό, λόγω των ιδιαίτερων χρονικών και τοπικών συντεταγμένων του, δεν μοιάζει με κανένα άλλο παρά μόνο στη σπάνια περίπτωση της ταυτόχρονης και στο ίδιο μέρος γέννησης δύο ανθρώπων. Στο προσωπικό ωροσκόπιο μπορεί να γίνει, με διάφορες τεχνικές, εύρεση ή διόρθωση της ώρας γέννησης. Σε κάθε περίπτωση, μια απόκλιση δέκα-είκοσι λεπτών από την ακριβή ώρα θεωρείται αποδεκτή και δίνει αποτελέσματα πιο ουσιαστικά από το ασαφές και ευκαιριακό σύστημα της φυσικής σειράς.

Αν η ώρα γέννησης δεν μπορεί να βρεθεί, ούτε από τους γονείς ούτε από ληξιαρχική πράξη ή άλλη πηγή, έχει καθιερωθεί η χρήση της 12ης μεσημβρινής ώρας. Αυτό όμως στα ατομικά ωροσκόπια δεν είναι σωστό. Ο Alan Leo, βασιζόμενος στην εμπειρία του, γράφει ότι η ώρα που ανατέλλει ο Ήλιος έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που χρωματίζει όλη τη μέρα. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται η ώρα της ανατολής που μπορεί να βρεθεί σε κάποιο ημερολόγιο. Με τον τρόπο αυτό Ήλιος και Ωροσκόπος συμπίπτουν και η οικοθεσία που προκύπτει είναι πιο κοντά στο σύστημα της φυσικής σειράς. Υπάρχουν πολλά συστήματα οικοθεσίας. Πιο διαδεδομένα σήμερα είναι τα συστήματα των ίσων οίκων, του Placidus και του Koch. Προσωπικά συνιστώ το τελευταίο. Το γενέθλιο ωροσκόπιο είναι σήμερα εύκολο να αποκτηθεί είτε από το διαδίκτυο είτε από κάποιο αστρολογικό πρόγραμμα.

Οι διελεύσεις

Την ερμηνεία του γενέθλιου ωροσκοπίου ακολουθεί η πρόβλεψη. Η σημαντικότερη μέθοδος πρόβλεψης είναι οι διελεύσεις. Η έννοια αναφέρεται στις ημερήσιες, μηνιαίες ή ετήσιες κινήσεις των πλανητών και την επίδρασή τους. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν οι θέσεις των πλανητών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι θέσεις αυτές είναι αποτυπωμένες στις αστρολογικές εφημερίδες, που κυκλοφορούν είτε σε έντυπη μορφή (οι πιο πλήρεις είναι αυτές του Michelsen) είτε σε ηλεκτρονική (υπάρχουν στο Astrodienst). Οι εφημερίδες είναι ενσωματωμένες και στα αστρολογικά προγράμματα. Οι διελεύσεις των πλανητών μέσα από κάθε ζώδιο διαρκούν:
Ήλιος : 1 μήνα
Σελήνη : ~2 μέρες
Ερμής : ~1 μήνα
Αφροδίτη: ~1 μήνα
Άρης : ~2 μήνες
Δίας : 1 χρόνο
Κρόνος : 2,5 χρόνια
Ουρανός : 7 χρόνια
Ποσειδών: 14 χρόνια
Πλούτων : 12~31 χρόνια
Χείρων : 2~8 χρόνια
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάδρομη κίνηση, για τους Ερμή, Αφροδίτη και Άρη η διέλευση μπορεί να διαρκέσει αρκετά περισσότερο.

Kανόνες ερμηνείας των διελεύσεων

1. Η ερμηνεία τους είναι ουσιαστικά όμοια με αυτή του γενέθλιου ωροσκοπίου με τη μόνη διαφορά ότι οι διελεύσεις δηλώνουν παροδικές επιδράσεις καθορισμένης διάρκειας. Τα πιο σημαντικά κριτήρια είναι οι όψεις που σχηματίζει ο διερχόμενος πλανήτης και ο οίκος μέσα από τον οποίο περνάει.
2. Οι διελεύσεις, πρόοδοι και άλλες τεχνικές προβολής του ωροσκοπίου φέρνουν στο φως ότι εκφράζεται στο γενέθλιο. Αν κάτι δεν υπάρχει ήδη σε αυτό, θα εμφανίσθεί στο μέλλον πιο δύσκολα και αδύναμα.
3. Το όριο επίδρασης των όψεων που σχηματίζουν οι διερχόμενοι πλανήτες με τους γενέθλιους είναι:
α. Για τους Ήλιο, Σελήνη, Αφροδίτη, Ερμή και Δία, μια μοίρα πριν και μια μετά την ακριβή όψη.
β. Για τους Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα και Πλούτωνα, δύο μοίρες πριν και δύο μετά. Η επίδραση του Άρη μπορεί να είναι μέχρι και τρεις μοίρες.
4. Πρέπει να δίνεται έμφαση στις κινήσεις των πιο απομακρυσμένων πλανητών, από το Κρόνο μέχρι τον Πλούτωνα, οι οποίοι καθορίζουν μεγάλες περιόδους της ζωής του ατόμου.
5. Οι διελεύσεις της Σελήνης, ενώ διαρκούν μόνο ώρες, χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα μας και αυτό δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Η ζωή, ακόμη και του πιο ανήσυχου ανθρώπου, είναι ένα άθροισμα από καθημερινότητες και τα σημαντικά γεγονότα είναι σπάνια.
6. Όταν οι πλανήτες περνούν από τις γωνίες του ωροσκοπίου (Ωροσκόπο, Μεσουράνημα, Δύση και IC) έχουν πιο έντονη επίδραση.
7. Οι πλανήτες λειτουργούν πιο αποτελεσματικά (θετικά ή αρνητικά) όταν βρίσκουν κάποιον γενέθλιο πλανήτη μέσα στον οίκο από τον οποίο διέρχονται.
8. Κοιτάμε πάντα την επίδραση της διέλευσης και στον αντιδιαμετρικό οίκο, π.χ. Κρόνος διερχόμενος από τον δεύτερο οίκο σημαίνει προσωπικές οικονομικές δυσκολίες. Αυτό συνεπάγεται αυτόματα και μείωση της δυνατότητας μας να μοιραστούμε χρήματα με το σύντροφο, το συνεργάτη, το συνέταιρο (8ος οίκος).

Οι ερμηνείες των διελεύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις προόδους που είναι μια πιο σύνθετη μέθοδος πρόγνωσης. Όμως, μόνον η γνώση του γενέθλιου ωροσκοπίου και η εξέταση των διελεύσεων είναι αρκετές για καλύτερο συντονισμό της ζωής μας με τις πλανητικές επιδράσεις.

© astrolocality.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.